QĐND – Trước thực trạng giá thép trong nước tăng nhanh, để bình ổn giá thép và kiềm chế lạm phát, Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 3705/BCT-CNNg đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Thép Việt Nam và Tổng Công ty Thép Việt Nam cần chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh thép đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, không để tình trạng thiếu thép hoặc tăng giá bán bất hợp lý xảy ra. Thực hiện tốt việc minh bạch thông tin thị trường, công khai giá bán thép để người tiêu dùng biết. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng đầu cơ nâng giá thép, gian lận thương mại làm thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Hiệp hội Thép cần giúp đỡ các doanh nghiệp đang triển khai sản xuất phôi thép đẩy nhanh tiến độ xây lắp để dự án luyện phôi thép sớm vào sản xuất, góp phần giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn phôi thép nhập khẩu. Tổng Công ty Thép cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước. Tham gia tích cực vào việc điều tiết giá cả thị trường, có những giải pháp tích cực trong việc kiềm chế lạm phát.

Minh Nguyệt