Từ Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 (năm 2012) đến nay, Ban Chấp hành T.Ư Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nêu ra khung ý tưởng chiến lược là thực hiện mục tiêu phấn đấu "Hai cái 100 năm" với bố cục chiến lược "4 toàn diện".

Bo cuc chien luoc 'bon toan dien' cua Trung Quoc - Anh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cụ thể, chiến lược 4 toàn diện gồm có: Xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đi sâu cải cách toàn diện, quản lý đất nước theo luật pháp toàn diện và quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện.

Ngoài ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đưa ra 5 quan niệm phát triển là Đổi mới, nhịp nhàng, màu xanh, mở cửa và chung hưởng, từ đó trù tính chung cho bố cục tổng thể về xây dựng hiện đại hóa "5 trong 1" gồm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và văn minh sinh thái.

Cụ thể, với mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện: Đến năm 2020, thời điểm Đảng Cộng Sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày, GDP cả nước và thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng gấp 2 lần so với năm 2010. Đến năm 2048, khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa kỷ niệm 100 năm ngày thành lập sẽ dựng nên nhà nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh và hài hòa, thực hiện giấc mộng Trung Quốc là phục hưng vị đại dân tộc Trung Hoa (đất nước giàu mạnh, dân tộc chấn hưng, nhân dân hạnh phúc, xây dựng Trung Quốc thành nước lớn mạnh, văn minh, hài hòa và đẹp đẽ), mới đạt đến trình độ như các nước phát triển vừa phải.

Với mục tiêu đi sâu cải cách toàn diện, lấy vấn đề làm phương hướng, vấn đề bắt buộc phải cải cách, vấn đề xảy ra ở chỗ nào thì phương hướng cải cách sẽ chỉ sang chỗ ấy. Tổng mục tiêu là hoàn thiện và phát triển chế độ XHCN màu sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa cơ chế và khả năng quản lý nhà nước.

Thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, từ đó hình thành 5 hệ thống lớn gồm có: Hệ thống quy phạm pháp luật hoàn thiện; Hệ thống thi hành pháp trị liệu quả cao; Hệ thống giám sát pháp trị nghiêm ngặt; Hệ thống đảm bảo pháp trị vững chắc và Hệ thống pháp quy nội bộ Đảng hoàn thiện.

Quản lý Đảng toàn diện nghiêm minh: Kỷ luật nghiêm minh, tăng cường xây dựng tác phong, trừng phạt tham nhũng, tăng cường và cải tiến công tác tuần thị, tăng cường xây dựng chế độ.

Về công tác giáo dục quần chúng: Từ 6.2013 đến 10.2014, Trung Quốc đã triển khai hoạt động giáo dục đường lối quần chúng cho toàn Đảng. Cơ quan, đội ngũ và cán bộ lãnh đạo cấp huyện/ban trở lên là đối tượng trọng điểm trong hoạt động từ trên xuống dưới quán triệt thực thi 8 quy định của Trung ương.

Trong đó lấy “vì dân, làm việc thiết thực, trong sạch” làm chủ đề, chống lại “tứ phong” gồm có: Chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và chủ nghĩa xa hoa.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng áp dụng phương châm “hai học một làm”. Học Điều lệ và quy định của Đảng, học hàng loạt bài phát biểu (của lãnh đạo Đảng, nhà nước), tham gia hoạt động giáo dục để đảng viên đạt yêu cầu.

Năm quan điểm phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm có: Phát triển đổi mới; Phát triển nhịp nhàng; Phát triển xanh; Phát triển mở cửa; Phát triển cùng có lợi.

Bố cục tổng thể của “5 trong 1”: Thực hiện toàn diện Bố cục tổng thể của “5 trong 1” là Xây dựng kinh tế; Xây dựng chính trị; Xây dựng văn hóa; Xây dựng xã hội và cuối cùng là Xây dựng văn minh sinh thái

Năm quan điểm phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm có: Phát triển đổi mới; Phát triển nhịp nhàng; Phát triển xanh; Phát triển mở cửa; Phát triển cùng có lợi.

Bố cục tổng thể của “5 trong 1”: Thực hiện toàn diện Bố cục tổng thể của “5 trong 1” là Xây dựng kinh tế; Xây dựng chính trị; Xây dựng văn hóa; Xây dựng xã hội và cuối cùng là Xây dựng văn minh sinh thái