Bồ đề họa tâm- Bình an và thiện tâm cho mỗi người

Gốc
(HNMO) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, những chiếc lá bồ đề - biểu tượng của Phật Giáo được thỉnh từ cội Bồ Đề Đạo Tràng (Buddhagaya) ngàn năm tuổi tại Mahabodhi (Ấn Độ) – nơi mà hơn 2000 năm trước đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành đạo, sẽ hiện diện tại Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới