Bỏ điều kiện hộ khẩu tại TP.HCM trong thi tuyển công chức, viên chức

Gốc
UBND TP.HCM đã chấp thuận bỏ điều kiện phải là người có hộ khẩu TP.HCM mới được tuyển dụng công chức, viên chức.

Theo UBND TP.HCM, việc làm trên sẽ được thực hiện ngay trong năm 2017. Chủ trương trên nhằm đảm bảo tính công bằng cho tất cả các cá nhân dự tuyển. Đối với các sở, ngành (ví dụ Sở Nội vụ, Tài chính, khối Đảng, đoàn thể...) có tính chất đặc thù, bảo đảm an ninh, bảo mật... thì yêu cầu công chức, viên chức, cán bộ phải có lai lịch rõ ràng. Sắp tới việc tuyển công chức, viên chức tại TP.HCM sẽ theo hướng như trên. Trong năm 2016, TP.HCM đã tuyển dụng khoảng 1.000 công chức, viên chức.

Bỏ điều kiện hộ khẩu tại TP.HCM trong thi tuyển công chức, viên chức - Ảnh 1

UBND TP.HCM đã chấp thuận bỏ điều kiện tuyển dụng công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể của TP.HCM phải là người có hộ khẩu tại TP.HCM. (Ảnh minh họa).

Còn về việc thi tuyển, đến nay Bộ Nội vụ đang đề xuất bổ sung thêm điều kiện trúng tuyển. Người dự tuyển không chỉ đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn mà còn phải vượt qua vòng phỏng vấn của cơ quan tuyển dụng. Theo dự kiến, trong năm 2017 TP.HCM có thể bổ sung 500 công chức, viên chức.

Được biết, tại các thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ từ lâu đã không còn tồn tại quy định bắt buộc “phải có hộ khẩu TP” trong tuyển dụng công chức, viên chức.

Hoàng Bắc

Tin nóng

Tin mới