Trong chuyến thăm và kiểm tra tại các đảo của huyện đảo Trường Sa và nhà dàn DKI, Trung tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã có cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đi cùng đoàn về công tác chuẩn bị bầu cử tại đây.

Sau đây là nội dung cuộc trao đổi: - Thưa Trung tướng, qua công tác kiểm tra tại các huyện đảo cho thấy việc quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong quân đội được tổ chức thực hiện như thế nào? Trung tướng Nguyễn Thành Cung: Trước hết, Đảng bộ quân đội xác định cuộc bầu cử lần này là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2011. Thành công của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân và vì nhân dân. Chính vì vậy, các cấp ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản hướng dẫn của các ban, ngành Trung ương về công tác bầu cử. Thường vụ Quân ủy Trung ương có Chỉ thị số 62-CT/QUTW, Tổng cục Chính trị có Hướng dẫn số 227/HD-CT về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong quân đội, đồng thời, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quân quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn nêu trên cho các cấp ủy và cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở đó, từng cấp ủy, chỉ huy có nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện ở cấp mình có hiệu quả. Lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử ở các cấp, kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện công tác bầu cử với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị. Đến ngày 20/3/2011 đã quán triệt công tác bầu cử xong ở các cấp trong toàn quân. Qua quán triệt, triển khai thực hiện, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong toàn quân đều nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, xác định mỗi quân nhân là cử tri mẫu mực trong thực hiện bầu cử, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. - Thưa Trung tướng, đặc thù công tác bầu cử ở khu vực biển đảo sẽ có gì khác so với ở đất liền và được triển khai cụ thể như thế nào? Trung tướng Nguyễn Thành Cung: Đây là một nội dung được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đặc biệt quan tâm bởi vì các đơn vị ở khu vực này hầu hết đóng quân trên các đảo, xa đất liền, đi lại khó khăn, nhất là việc cập nhật thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử có những hạn chế nhất định, khí hậu thời tiết thất thường, cán bộ, chiến sỹ vừa làm nhiệm vụ huấn luyện, giúp dân phòng tránh bão, cứu hộ, cứu nạn, vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó chính là điểm khác so với đất liền. Do vậy, Tổng cục chính trị đã hướng dẫn, chỉ đạo các quân chủng Phòng không-Không quân, quân chủng Hải Quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị ở khu vực này chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện cụ thể, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kết hợp với các chuyến công tác, kiểm tra của các đoàn trong và ngoài quân đội để nắm tình hình chung trong đó có nội dung công tác bầu cử. Đặc biệt kiểm tra việc thành lập các tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, báo cáo các đơn vị được bầu sớm hơn so với thời gian quy định để đảm bảo cho các đơn vị được tiến hành bầu cử đúng luật định. - Thưa Trung tướng, trong đợt bầu cử này quân đội sẽ chọn những người theo tiêu chí nào để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp? Trung tướng Nguyễn Thành Cung: Việc lựa chọn cán bộ có đức, tài, có tâm và tầm xứng đáng là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có ý nghĩa quyết định vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước. Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn công tác nhân sự của Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện các bước tiến hành giới thiệu, hiệp thương, lấy ý kiến, kiến nghị và nhận xét của nơi công tác, nơi cư trú theo đúng quy trình luật định, trong đó rất coi trọng chất lượng của người ứng cử đại biểu. Về số lượng các ứng cử viên đại biểu trong quân đội tham gia Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp lần này được thống nhất trên cơ sở được phân bổ. Qua hiệp thương lần thứ 2 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp, cơ bản các đại biểu trong quân đội được giới thiệu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, đủ tư cách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Hiện nay, Quân đội đang phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai hiệp thương lần thứ 3. Sau hiệp thương, người ứng cử đại biểu sẽ thực hiện đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, tích cực tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động, có những đóng góp tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đất nước, cũng như ở các địa phương. - Qua công tác kiểm tra bầu cử tại các đảo vừa qua, Trung tướng đánh giá như thế nào về việc triển khai nhiệm vụ này? Trung tướng Nguyễn Thành Cung: Các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời có nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể ở cấp mình, gắn triển khai thực hiện công tác bầu cử với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt. Tổ chức tốt việc tuyên truyền bầu cử ở các cấp; nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ trên các đảo, hiểu rõ về mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, xác định rõ trách nhiệm chính trị của mỗi quân nhân và là cử tri mẫu mực trong thực hiện bầu cử. Các đơn vị đã thành lập được các tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, báo cáo các đơn vị được bầu cử sớm hơn so với ngày quy định được thực hiện theo đúng luật. Mặt khác các đơn vị đã phối hợp với các lực lượng xây dựng các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử theo địa bàn, khu vực được phân công. Đánh giá chung, qua kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở các đảo đợt này đạt kết quả tốt. Có được kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự nỗ lực khắc phục khó khăn, tính chủ động sáng tạo của mỗi cán bộ chiến sỹ trên đảo, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương. Hiện nay cán bộ, chiến sỹ trên các đảo đang thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng ngày bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ, đúng luật./. (TTXVN/Vietnam+)