Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ GD&ĐT đề nghị thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng 65.980 giáo vên

Trong đó ưu tiên tuyển giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và giáo viên mầm non cho các trường ở vùng kinh tế khó khăn.

Ngày 2/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo quyết định về biên chế các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị giai đoạn 2022-2026.

Theo đó, Bộ Chính trị giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022-2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương khẩn trương tổ chức tuyển dụng, nghiêm túc theo quy định của pháp luật; trong đó ưu tiên tuyển giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và ưu tiên tuyển giáo viên mầm non cho các trường ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các địa phương tập trung các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển như thông tin rộng rãi về biên chế tuyển dụng, làm việc với các cơ sở đào tạo để có nguồn, trao đổi với địa phương khác để phối hợp tuyển dụng theo các môn học đáp ứng yêu cầu.

Về lâu dài, các địa phương cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2016, đồng thời các địa phương cần rà soát, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng cấp học, môn học đến năm 2026, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ để bổ sung.

Nguyễn Hoa Trà