Bộ GD-ĐT lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến do sự cố kết nối

Do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, Bộ GD-ĐT đã thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu.

PHAN THẢO - THU HƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//bo-gddt-lui-lich-thi-sinh-thuc-hien-thanh-toan-truc-tuyen-do-su-co-ket-noi-836046.html