Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) vừa có công văn yêu cầu một số ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ tổ chức liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ ĐH, CĐ phải thực hiện các quy định sau: Không liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông ngoài cơ sở đào tạo để cấp bằng ĐH, CĐ hệ chính qui; Chỉ liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông tại các trường TCCN, ĐH, CĐ hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo qui định tại Điều 46 Luật Giáo dục 2005 và chỉ cấp bằng tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

-

Bộ GD – ĐT cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, xử lí các trường liên kết đặt lớp không đúng qui định.

Lê Vân