Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ GD-ĐT thực hiện chế độ hợp đồng thay biên chế trong tuyển dụng GV

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trong dự thảo chiến lược phát triển giáo dục 2008-2020 lần thứ 7, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra chính sách khuyến khích thực sự đối với đội ngũ nhà giáo thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng (tiền lương, phụ cấp cho những nhiệm vụ dạy học đặc biệt).

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=85158