Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Hà Nam công bố 6 bước trong chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11

Hà Nam công bố 6 bước trong chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
10 giờ
Đổi mới sách giáo khoa - cần cái nhìn tổng thể

Đổi mới sách giáo khoa - cần cái nhìn tổng thể

Báo An Giang
31/1/2023
44 danh mục sách giáo khoa lớp 4 đã được phê duyệt

44 danh mục sách giáo khoa lớp 4 đã được phê duyệt

Chuyên trang Gia Đình & Xã Hội - Báo Sức khỏe & Đời sống
28/1/2023
Giáo viên '3 đầu 6 tay' mới làm đủ 18 phiếu nhận xét sách giáo khoa lớp 4

Giáo viên '3 đầu 6 tay' mới làm đủ 18 phiếu nhận xét sách giáo khoa lớp 4

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
28/1/2023
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11

Tạp chí Công dân & Khuyến học
18/1/2023
TPHCM triển khai giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 chương trình mới

TPHCM triển khai giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 chương trình mới

Báo Giáo Dục & Thời Đại
18/1/2023
Hòa Bình: Ban đại diện CMHS tham gia thảo luận, đánh giá SGK lớp 4

Hòa Bình: Ban đại diện CMHS tham gia thảo luận, đánh giá SGK lớp 4

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
18/1/2023
TP.HCM triển khai giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 chương trình mới

TP.HCM triển khai giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 chương trình mới

Báo Pháp Luật TP.HCM
17/1/2023
Lựa chọn sách giáo khoa: Còn một số bất cập

Lựa chọn sách giáo khoa: Còn một số bất cập

Báo Quảng Ngãi
16/1/2023
Lưu ý các hướng dẫn mới về chuyển đổi môn học, sách giáo khoa

Lưu ý các hướng dẫn mới về chuyển đổi môn học, sách giáo khoa

Tạp chí VnEconomy
12/1/2023
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 4

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 4

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
12/1/2023
42 đầu sách giáo khoa lớp 8 chương trình giáo dục phổ thông mới được phê duyệt

42 đầu sách giáo khoa lớp 8 chương trình giáo dục phổ thông mới được phê duyệt

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
12/1/2023
Phụ huynh cần đồng hành học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Phụ huynh cần đồng hành học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Báo An Giang
12/1/2023
600 bộ SGK Cánh diều tiếp sức cho tinh thần hiếu học của học sinh nghèo Hà Tĩnh

600 bộ SGK Cánh diều tiếp sức cho tinh thần hiếu học của học sinh nghèo Hà Tĩnh

Báo Giáo Dục & Thời Đại
11/1/2023
Một số tỉnh có nhiều vi phạm trong lựa chọn sách giáo khoa

Một số tỉnh có nhiều vi phạm trong lựa chọn sách giáo khoa

Báo Pháp Luật TP.HCM
11/1/2023
Kết luận thanh tra 6 tỉnh trong lựa chọn sách giáo khoa: Nảy sinh hàng loạt vi phạm

Kết luận thanh tra 6 tỉnh trong lựa chọn sách giáo khoa: Nảy sinh hàng loạt vi phạm

Đại Biểu Nhân Dân
11/1/2023
Hàng loạt sai sót trong lựa chọn sách giáo khoa

Hàng loạt sai sót trong lựa chọn sách giáo khoa

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
11/1/2023
Thanh tra Bộ Giáo dục chỉ ra hàng loạt sai phạm trong lựa chọn SGK ở 6 tỉnh

Thanh tra Bộ Giáo dục chỉ ra hàng loạt sai phạm trong lựa chọn SGK ở 6 tỉnh

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
11/1/2023