Hơn 315.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển ĐH, Bộ GD-ĐT lý giải thế nào?

Hơn 315.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển ĐH, Bộ GD-ĐT lý giải thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhắc thí sinh các mốc thời gian xét tuyển đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhắc thí sinh các mốc thời gian xét tuyển đại học

Thí sinh Đồng Nai nộp lệ phí xét tuyển đại học từ ngày 29 đến 31-8

Thí sinh Đồng Nai nộp lệ phí xét tuyển đại học từ ngày 29 đến 31-8

Các mốc thời gian quan trọng tiếp theo trong quá trình xét tuyển đại học

Các mốc thời gian quan trọng tiếp theo trong quá trình xét tuyển đại học

SHB miễn phí thanh toán phí đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia

SHB miễn phí thanh toán phí đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia

Hơn 325.000 thí sinh không nhập nguyện vọng có phải bất thường?

Hơn 325.000 thí sinh không nhập nguyện vọng có phải bất thường?

Bộ GD-ĐT lý giải việc hơn 300.000 thí sinh không nhập nguyện vọng xét tuyển ĐH

Bộ GD-ĐT lý giải việc hơn 300.000 thí sinh không nhập nguyện vọng xét tuyển ĐH

Mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học đến hết 17h00 ngày 23/8/2022

Mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học đến hết 17h00 ngày 23/8/2022

Bộ GD&ĐT mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết 17h00 ngày 23/8/2022

Bộ GD&ĐT mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết 17h00 ngày 23/8/2022

Thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học đến 17 giờ ngày 23/8

Thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học đến 17 giờ ngày 23/8

Bộ Giáo dục mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết 17h00 ngày 23/8/2022

Bộ Giáo dục mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết 17h00 ngày 23/8/2022

Nhiều thí sinh sai thông tin xét tuyển đại học, Bộ GD&ĐT cho phép đăng ký lại

Nhiều thí sinh sai thông tin xét tuyển đại học, Bộ GD&ĐT cho phép đăng ký lại

Bộ GD&ĐT mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết 17h00 ngày 23/8/2022

Bộ GD&ĐT mở lại hệ thống đăng ký nguyện vọng đến hết 17h00 ngày 23/8/2022

Mở hệ thống đăng ký nguyện vọng để thí sinh chỉnh sửa nhầm lẫn, sai sót

Mở hệ thống đăng ký nguyện vọng để thí sinh chỉnh sửa nhầm lẫn, sai sót

Bộ GD&ĐT hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đại học

Bộ GD&ĐT hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đại học

Hơn 300.000 thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống, Bộ Giáo dục có lưu ý

Hơn 300.000 thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống, Bộ Giáo dục có lưu ý

Hơn 30% thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Hơn 30% thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học 2022

Kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học 2022