Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Tăng quyền tự chủ cho trường học

Tăng quyền tự chủ cho trường học

Báo Giáo Dục & Thời Đại
03/11/2022
Ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung Bộ triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung Bộ triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Báo Giáo Dục & Thời Đại
27/10/2022
Bảo đảm điều kiện đổi mới đồng bộ, toàn diện giáo dục - đào tạo

Bảo đảm điều kiện đổi mới đồng bộ, toàn diện giáo dục - đào tạo

Đại Biểu Nhân Dân
17/10/2022
Bộ GD đề nghị Quốc hội cho phép tuyển dụng GV tốt nghiệp cao đẳng kèm điều kiện

Bộ GD đề nghị Quốc hội cho phép tuyển dụng GV tốt nghiệp cao đẳng kèm điều kiện

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
17/10/2022
Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, kiên định mục tiêu đổi mới

Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, kiên định mục tiêu đổi mới

Báo Giáo Dục & Thời Đại
17/10/2022
CHỦ NHIỆM NGUYỄN ĐẮC VINH CHỦ TRÌ BUỔI LÀM VIỆC GIỮA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ NHIỆM NGUYỄN ĐẮC VINH CHỦ TRÌ BUỔI LÀM VIỆC GIỮA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
17/10/2022
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục

Báo Giáo Dục & Thời Đại
06/10/2022
Ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục

Báo Hà Nội Mới
05/10/2022
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Báo Thanh Hóa
21/9/2022
Nâng chất lượng đào tạo từ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo

Nâng chất lượng đào tạo từ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo

Báo Thái Nguyên
19/9/2022
Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường tiếp tục 'Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập'

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường tiếp tục 'Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập'

Tạp chí Văn Hóa & Phát Triển
16/9/2022
Bắc Ninh tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 -2023

Bắc Ninh tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 -2023

Báo Giáo Dục & Thời Đại
10/9/2022
Ổn định tâm lý, tư tưởng học sinh bị tác động do dịch bệnh kéo dài

Ổn định tâm lý, tư tưởng học sinh bị tác động do dịch bệnh kéo dài

Báo Giáo Dục & Thời Đại
09/9/2022
Triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 linh hoạt, tạo thuận lợi cho học sinh

Triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 linh hoạt, tạo thuận lợi cho học sinh

Báo Hà Nội Mới
08/9/2022
Hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

Hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

Báo Đầu Tư
05/9/2022
Đồng hành và sẻ chia cùng ngành giáo dục

Đồng hành và sẻ chia cùng ngành giáo dục

Báo Đại Đoàn Kết
05/9/2022
Năm học 2022-2023: Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục

Năm học 2022-2023: Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục

Báo Sài Gòn Giải Phóng
05/9/2022

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Mong thầy cô sáng tạo, chủ động trong giảng dạy

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Mong thầy cô sáng tạo, chủ động trong giảng dạy
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Mong thầy cô sáng tạo, chủ động trong giảng dạy
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Mong thầy cô sáng tạo, chủ động trong giảng dạy

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Mong thầy cô sáng tạo, chủ động trong giảng dạy

Báo Giáo Dục & Thời Đại
05/9/2022