Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Giao thông điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Chiều 23/12, Bộ GTVT tổ chức hội nghị công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các vụ, ban quản lý dự án.

Theo đó, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng bổ nhiệm Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ KH-ĐT, quyền Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục phó Cục Quản lý đầu tư xây dựng và quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 85.

Cụ thể, ông Vũ Thành Trung, Vụ trưởng Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kể từ ngày 23.12.

Ông Uông Việt Dũng, Phó chánh Văn phòng Bộ GTVT, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng - Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT kể từ ngày 23/12.

Bộ trưởng Bộ GTVT trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ vào chiều 23/12

Bộ trưởng Bộ GTVT trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ vào chiều 23/12

Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ KH-ĐT kể từ 1/1/2023.

Ông Lê Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, được giao giữ chức Quyền Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng kể từ 1/1/2023.

Ông Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án 85, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng kể từ 1/1/2023.

Ông Vương Đình Đồng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 85, được giao giữ chức quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 kể từ 1/1/2023.