Bộ Giao thông vận tải và Hà Nội tiếp tục là 2 đơn vị có tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước lớn nhất trong 10 tháng đầu năm 2016.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong tháng đạt khá hơn những tháng đầu năm. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo và thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án theo tinh thần Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10/2016 ước tính đạt 24.627 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn trung ương 5.985 tỷ đồng, tăng 6,1%; vốn địa phương 18.642 tỷ đồng, tăng 17%. Tính chung 10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 204,9 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% kế hoạch năm và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Bo Giao thong va Ha Noi 'tieu' tien ngan sach nhieu nhat ca nuoc - Anh 1

Ảnh minh họa.

Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 48,4 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3% kế hoạch năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, bằng 86,9% và tăng 16,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5.211 tỷ đồng, bằng 73,8% và tăng 9,7%; Bộ Y tế 2.206 tỷ đồng, bằng 71% và tăng 17,2%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 2.187 tỷ đồng, bằng 67,9% và tăng 37,7%; Bộ Xây dựng 740 tỷ đồng, bằng 79,8% và giảm 46,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 575 tỷ đồng, bằng 64,2% và tăng 5,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 450 tỷ đồng, bằng 66,4% và tăng 0,2%; Bộ Công Thương 384 tỷ đồng, bằng 82,7% và tăng 15,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 234 tỷ đồng, bằng 80,7% và giảm 13%; Bộ Thông tin và Truyền thông 102 tỷ đồng, bằng 75,2% và giảm 29,8%.

Vốn địa phương quản lý đạt 156,5 nghìn tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch năm và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 110,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,8% và tăng 16,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% và tăng 7,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 8,2 nghìn tỷ đồng, bằng 110% và giảm 0,1%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84,1% kế hoạch năm và tăng 42,5% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 13,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,8% và tăng 1,5%; Bình Dương 4.838 tỷ đồng, bằng 75,2% và tăng 31,8%; Nghệ An 4.572 tỷ đồng, bằng 79,1% và tăng 14,2%; Quảng Ninh 4.548 tỷ đồng, bằng 71,1% và tăng 13,9%; Vĩnh Phúc 4.182 tỷ đồng, bằng 79,2% và tăng 7,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 3.743 tỷ đồng, bằng 61,1% và tăng 10,6%.

Hòa Lộc