Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra

Gốc
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ký quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Bộ này.

Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra - Ảnh 1

Hoạt động sửa chữa, cải tạo hệ thống hộ lan an toàn giao thông sẽ được bổ sung thanh tra. Ảnh: T.An

Đối với các cuộc thanh tra hành chính: Thanh tra chuyên đề công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác thu phí và khai thác đối với các dự án hoàn thành theo hình thức PPP; thanh tra trách nhiệm các chủ thể trong công tác quản lý đầu tư xây dựng chuẩn bị đưa vào khai thác hoặc chưa quyết toán và thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức tại một số dự án, đơn vị trong quý III, IV sẽ không thực hiện.

Nguyên nhân là do các cuộc thanh tra này trùng với kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, trùng với thời gian đơn vị đang tập trung quyết toán dự án hoàn thành hoặc Đoàn Kiểm tra của Ban Cán sự Đảng bộ và Vụ Tổ chức Cán bộ đã tiến hành kiểm tra.

Đồng thời, bổ sung thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo hệ thống hộ lan an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan trong quý III, IV nhằm tăng cường công tác quản lý.

Cùng với đó là bổ sung 3 cuộc thanh tra hành chính khác.

Đối với thanh tra chuyên ngành Bộ GTVT cũng quyết định bổ sung một cuộc, không thực hiện một cuộc và một cuộc chuyển sang năm 2018 thực hiện. Trong khi đó, hai cuộc thanh tra do Tổng cục Đường bộ Việt Nam đảm nhận cũng không thực hiện do trùng với kế hoạch kiểm toán và đã tiến hành kiểm tra.

T.An

Tin nóng

Tin mới