Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Giao thông Vận tải phấn đấu giải ngân hơn 94.100 tỷ đồng trong năm 2023

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, năm 2023, Bộ phấn đấu giải ngân toàn bộ nguồn vốn bố trí trong kế hoạch lên tới 94.161 tỷ đồng, gấp 1,7 lần kế hoạch năm 2022.

Bộ Giao thông Vận tải tăng tốc giải ngân tại các dự án cao tốc Bắc - Nam.

Bộ Giao thông Vận tải tăng tốc giải ngân tại các dự án cao tốc Bắc - Nam.

Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Bộ đã khẩn trương rà soát, phân bổ và giao chi tiết kế hoạch cho các nhiệm vụ, dự án đúng quy định, phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, có trọng tâm, trọng điểm, dứt khoát không để dàn trải, manh mún, kéo dài; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng giải ngân; huy động tối đa các nguồn lực của xã hội phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa các vùng động lực và vùng khó khăn, lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; kết nối vùng, kết nối các loại hình giao thông.

Trên cơ sở tổng hợp số liệu về khả năng giải ngân kế hoạch năm 2022 từ các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân khoảng 47.905 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch bổ sung, dự kiến đến hết tháng 1-2023 sẽ phấn đấu giải ngân 97% vốn ngân sách Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đặc biệt, từ nay tới ngày 31-1-2023, Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục giải ngân khoảng 12.515 tỷ đồng. Trong đó, các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 phải giải ngân 1.957 tỷ đồng; 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 giải ngân thêm 2.200 tỷ đồng. Các dự án ODA giải ngân 1.318 tỷ đồng; các dự án trọng điểm, cấp bách giải ngân thêm 408 tỷ đồng; các dự án giao thông trong nước còn lại phải giải ngân 6.631 tỷ đồng.

Tuấn Lương