Hưởng ứng “Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2009” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động (17/10/2009-18/11/2009), vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã trao tặng tỉnh Đắk Nông 1,1 tỷ đồng.

Số tiền này là đóng góp của toàn thể cán bộ công nhân viên ngành Giao thông Vận tải trong đợt kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng và Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam Tạ Đăng Mạnh trong phong trào ủng hộ giúp đỡ vì người nghèo trong toàn ngành.