Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu giám sát thu tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ

Một số trạm thu phí BOT vẫn chưa tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và của Bộ GTVT.

Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam; các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án các dự án xây dựng đường bộ để kinh doanh; các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ yêu cầu tăng cường công tác quản lý vận hành, thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ và công tác kiểm tra giám sát thu phí.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, trong thời gian qua công tác quản lý vận hành, thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đã được các doanh nghiệp thực hiện cơ bản ổn định, việc triển khai đồng bộ công tác thu phí không dừng đã được sự đồng thuận cao, giảm thiểu ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam về kết quả kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại một số trạm thu phí sử dụng đường bộ vẫn còn xảy ra một số tồn tại như chưa tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ GTVT; miễn, giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng…

Để chấn chỉnh các tồn tại này, Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu, quản lý chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án; xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý sự cố... để không xảy ra tiêu cực trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Các doanh nghiệp phải tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; thực hiện, tuân thủ nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của Doanh nghiệp được quy định tại Hợp đồng dự án, Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ GTVT và các quy định pháp luật liên quan…

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện nghiêm, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án đối với các Dự án được giao quản lý cũng như chức năng quản lý nhà nước về hoạt động trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra việc hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ theo quy định của pháp luật, quy định tại Hợp đồng dự án.

Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành đường bộ cũng sẽ phải quyết định theo thẩm quyền đối với việc tạm dừng thu, dừng thu khi phát hiện Doanh nghiệp vi phạm quy định của Hợp đồng dự án và quy định của pháp luật nhà nước.

Anh Minh