Bộ GT-VT đề nghị xóa bỏ thêm ba trạm thu phí

Gốc
Sau khi chấp nhận đề xuất của Tổng Cục đường bộ về dừng bốn trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ, Bộ GT-VT vừa quyết định bỏ thêm ba trạm thu phí không còn phù hợp.

>> Tạm dừng bốn trạm thu phí Cụ thể, ba trạm thu phí vừa được Bộ GT-VT quyết định xóa bỏ gồm trạm thu phí Việt Trì (quốc lộ 2) do khoảng cách quá gần với trạm thu phí BOT đường tránh Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); trạm thu phí cầu Hồ (quốc lộ 38) do có số thu quá thấp; trạm thu phí km 58 quốc lộ 18 (Quảng Ninh) do khoảng cách quá gần so với trạm thu phí Phả Lại. Trước đó, vào đầu tháng 4 vừa qua, Bộ GT-VT cũng đồng ý với đề xuất của Tổng Cục đường bộ về việc tạm dừng bốn trạm thu phí: Yên Thành (quốc lộ 7), Hồng Lĩnh (quốc lộ 8), Sóc Sơn (quốc lộ 3), Trạm số 3 (quốc lộ 14) do các tuyến đường ở đây đang trong thời gian sửa chữa hoặc đã chuyển giao cho địa phương quản lý. Như vậy, đến thời điểm này, Bộ GT-VT đã có quyết định xóa bỏ và tạm dừng tổng cộng 7 trạm thu phí. Hiện, các quyết định đã được Bộ GT-VT gửi đến Bộ Tài chính để xem xét, thống nhất thời gian thực hiện. Trọng Đảng

Tin nóng

Tin mới