Bộ GTVT vừa có thông báo bán đấu giá trọn lô 22,42% vốn điều lệ của Tổng Công ty Vận tải Thủy – CTCP (Vivaso).

Theo đó, nhà đầu tư muốn tham gia đợt đấu giá này sẽ phải mua toàn bộ 7.349.131 cổ phần với mức giá khởi điểm 10.119 đồng/cổ phần, tương ứng giá khởi điểm của cả lô là hơn 74 tỷ đồng.

Bo GTVT chao ban hon 7,3 trieu co phan Tong Cty Van tai Thuy voi gia hon 74 ty - Anh 1

Bán đấu giá lô hơn 7,3 triệu cổ phần Tổng Công ty Vận tải Thủy – CTCP.

Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Thời gian và địa điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư: Từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày làm việc từ 1/2/2016 đến 17/2/2016, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện là ngày 1/3/2016.

Được biết, Tổng Công ty Vận tải Thủy – CTCP chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải và dịch vụ, xếp dỡ hàng hóa, kinh doanh kho, bãi dịch vụ cảng sông, bến xe; đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải thủy; kinh doanh xây lắp và dịch vụ, xuất khẩu lao động, ...

Tổng Công ty Vận tải Thủy – CTCP có mức vốn điều lệ hơn 327 tỷ đồng, tương đương 32.773.700 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần). Trong đó, cổ phần do Nhà nước nắm giữ là 7.349.131 cổ phần chiếm 22,42% vốn điều lệ.

VĂN HUY