Ngày 27-3, nhiều cơ quan báo chí trong nước đã đăng tải thông tin về sai phạm của một số đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.