Theo thông tin từ Bộ GTVT, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT, trong hai tháng đầu năm 2016, Bộ đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại 2 Công ty mẹ - Tổng công ty cổ phần gồm: Công nghiệp ôtô Việt Nam, Cienco 6; thoái 23% vốn điều lệ tại Cienco 5.

Tổng số tiền thu về đã chuyển về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ( SCIC ) theo quy định là 1.908 tỷ đồng, bằng 135% giá trị mệnh giá. Các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam , Công nghiệp ôtô Việt Nam hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại 3 công ty thành viên thu về 78,7 tỷ đồng, bằng 308% giá trị mệnh giá.

Bo GTVT da chuyen hon 1.900 ty tu thoai von Vinamotor va Cienco 6 ve SCIC - Anh 1

Bộ GTVT đã hoàn thành thoái vốn tại Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ hoàn thành thủ tục triển khai bán đấu giá toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT, tổ chức bán đấu giá vào ngày 01/3/2016; công bố thông tin, thẩm định năng lực nhà đầu tư tham mua cổ phần theo lô thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP, tổ chức bán đấu giá vào ngày 10/3/2016.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã hoàn thành thẩm định năng lực nhà đầu tư để bán theo lô thoái toàn vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thăng Long - CTCP, căn cứ kết quả thẩm định, đã thông báo mời nhà đầu tư được lựa chọn tham gia mua thỏa thuận.

Ngoài ra, Bộ cũng đã báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận phương thức thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP, phương thức thoái vốn tại Công ty Cầu Cần Thơ thuộc Tổng công ty Cửu Long. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

VĂN HUY