Bộ GTVT khẳng định trạm BOT Cai Lậy đặt đúng vị trí

Gốc
Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định trạm BOT Cai Lậy đặt đúng vị trí nên không cần phải di dời.

VTC14

Tin nóng

Tin mới