Giadinh.net - Việc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ra các quyết định (16 và 17) buộc xã viên các hợp tác xã (HTX) vận tải phải chuyển sở hữu xe tư nhân vào HTX để “giảm tai nạn giao thông” (?!) đã gây ...