Bộ Luật Lao động sửa đổi hướng đến việc nâng cao vai trò đội ngũ lao động nữ

Gốc
(VOH) - Bộ Luật Lao động được ban hành năm 1994 có một chương quy định về lao động nữ (Chương X, với 10 điều). Những quy định này xuất phát từ quan điểm lao động nữ với những đặc thù về giới, vừa phải lao động sản xuất, vừa phải thực hiện thiên chức làm mẹ và dành cho lao động nữ nhiều ưu tiên, nhằm bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại kỳ họp Quốc hội.

Qua 15 năm thực hiện một số quy định không còn phù hợp với thực tế, cần phải sửa đổi, bổ sung. Từ những vấn đề trên, việc Bộ Luật Lao động (sửa đổi) được trình tại kỳ họp Quốc hội lần này được rất nhiều đại biểu đồng tình và có nhiều ý kiến góp ý cho dự án Luật này. Trao đổi xoay quanh những điều quy định trong Bộ Luật này áp dụng dành cho đối tượng lao động nữ,VOH phỏng vấn bà Trương Thị Mai-Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Tin nóng

Tin mới