Bộ máy Chính phủ mới sau kiện toàn

Gốc
Sáng nay (8-4), Quốc hội đã phê chuẩn danh sách nhân sự mà Thủ tướng Chính phủ trình với việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới.

Minh Chiến - Tấn Nguyên

Nguồn Người Lao Động http://nld.com.vn/thoi-su/toan-canh-bo-may-chinh-phu-moi-sau-khi-kien-toan-20210407095346965.htm