Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

Gốc
Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn gồm có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Thi Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV https://vov.vn/chinh-tri/bo-may-chinh-phu-sau-khi-duoc-quoc-hoi-bau-va-phe-chuan-848895.vov