Bộ, ngành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu không giải ngân hết vốn điều chuyển

Gốc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Công văn số 7380/BKHĐT-KTĐN về việc hướng dẫn điều chuyển nội bộ và bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2017.

Bộ, ngành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu không giải ngân hết vốn điều chuyển - Ảnh 1

Các dự án đề xuất điều chuyển nội bộ phải thuộc danh mục dự án do Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Internet.

Theo Bộ KH&ĐT, số liệu của Bộ Tài chính về tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài của cả nước tính đến này 31/7/2017 thì tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 trong 7 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 38% trong tổng số vốn nước ngoài đã được Quốc hội phê duyệt.

Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài khối bộ, ngành Trung ương và khối địa phương lần lượt đạt 42,8 và 32,07%. Trong khi đó, Bộ KH&ĐT nhận được nhiều văn bản đề xuất bổ sung kế hoạch năm 2017 hoặc xin ứng trước kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương của các bộ, ngành trung ương và địa phương, đặc biệt là đối với chương trình , dự án ô (là chương trình, dự án do một cơ quan giữ vai trò chủ quản thực hiện chức năng điều phối chung, các cơ quan chủ quản khác tham gia quản lý, thực hiện và thụ hưởng các dự án thành phần) và các dự án kết thúc Hiệp định năm 2017 chưa được bố trí vốn.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 trong bối cảnh nguồn ngân sách trung ương hạn hẹp, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài được giao theo từng dự án chi tiết.

Về điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017, căn cứ tình hình giải ngân của các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn, trước mắt sẽ tiến hành điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài giữa các dự án trong hạn mức đã được Quốc hội phê duỵêt tại Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016.

Các bộ, ngành, địa phương có phương án điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 làm báo cáo điều chuyển, theo đó phải đảm bảo 6 tiêu chí. Trước hết, tập trung ưu tiên cho các chương trình, dự án gồm: kết thúc Hiệp định 2017; dự án mua sắm trang thiết bị hiện đã có khối lượng thực hiện nhưng còn nợ nhà thầu; các chương trình, dự án ô hoặc các dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn nước ngoài năm 2017 và các dự án có tiến độ giải ngân tốt.

Tiêu chí tiếp theo, các dự án đề xuất điều chuyển nội bộ phải thuộc danh mục dự án do Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân thấp (dưới 30% kế hoạch năm 2017 tính đến ngày 31/8) thì bộ, ngành, địa phương phải giải trình, làm rõ lý do giải ngân chậm đồng thời có phương án đề xuất cắt giảm vốn để điều chuyển nội bộ cho các dự án khác có nhu cầu bổ sung vốn.

Cũng theo Bộ KH&ĐT, quy trình điều chuyển nội bộ vốn này phải tuân thủ các quy định liên quan tại Luật Đầu tư công. Các bộ, ngành địa phương có các dự án đề xuất điều chuyển nội bộ phải đảm bảo tiến độ triển khai, cam kết giải ngân hết số vốn nước ngoài đối với dự án điều chỉnh tăng. Trong trường hợp không giải ngân hết ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án khác, bộ, ngành trung ương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Về mức vốn nước ngoài điều chỉnh cho từng dự án khi điều chuyển nội bộ, với dự án điều chỉnh giảm vốn, Bộ KH&ĐT yêu cầu phải đảm bảo số vốn đề xuất điều chỉnh giảm không vượt quá số kế hoạch vốn nước ngoài còn lại chưa giải ngân tính đến thời điểm điều chỉnh.

Đối với dự án điều chỉnh tăng vốn, lũy kế bố trí vốn bao gồm cả phần điều chỉnh tăng không vượt tổng mức vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương của dự án. Tổng số vốn nước ngoài đã bố trí năm 2016, năm 2017 và số vốn bổ sung năm 2017 không vượt kế hoạch vốn nước ngoài được giao trong trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, đối với các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đạt trên 80% tính đến 31/8/2017, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn và cam kết giải ngân hết phần bổ sung thêm phải khẩn trương báo cáo BộKH&ĐT, Bộ Tài chính để Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ KH&ĐT chưa xem xét bổ sung kế hoạch vốn nếu các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện điều chuyển nội bộ đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã đựoc Quốc hội phe duyệt và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn tính đến 31/8 chưa đạt 80%.

Đối với các bộ, ngành địa phương không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn, phải có báo cáo đề xuất cắt giảm từng dự án, giải trình rõ lý do và trong trường hợp không giải ngân hết thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ khi quyết toán.

Hoài Anh

Tin nóng

Tin mới