Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng và ông Bùi Huy Tùng giữ chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Bo nhiem 2 Tro ly Thu tuong Chinh phu - Anh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm ông Bùi Huy Hùng, Trợ lý đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

PV