Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 320, phê duyệt nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải được giao làm Trưởng ban...