Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo sao mà dễ dàng quá vậy?

Gốc
Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo sao mà dễ dàng quá vậy? Việc tỉnh Bình Dương bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phương làm chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, tôi có mấy ý kiến như sau:

Tin nóng

Tin mới