Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới của TCty Lương thực miền Bắc

Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Như Lai, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/150565