Bộ Chính trị vừa quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW.