Ngày 4.8, theo thông tin từ Bộ NN-PTNT, Bộ đã có công văn gửi Bộ Công thương về việc xuất khẩu đường trắng (RS) qua cửa khẩu phụ biên giới.

Theo đó, Bộ NN-PTNT đề nghị Bộ Công thương tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thương mại và các nhà máy đường phối hợp xuất khẩu hết lượng đường thừa, giúp các nhà máy đường thu hồi vốn để chuẩn bị cho vụ sản xuất tới. Đối với đường nhập khẩu theo cam kết WTO, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ Tài chính, NN-PTNT cân nhắc thời điểm hợp lý và phương thức phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường; nghiên cứu đề xuất phương thức đấu thầu hạn ngạch để bỏ cơ chế xin - cho, tạo sự công bằng đối với các doanh nghiệp sử dụng đường làm nguyên liệu.

Cũng theo Bộ NN-PTNT, vụ mía 2012 - 2013 chuẩn bị kết thúc, lượng đường sản xuất đạt trên 1,5 triệu tấn. Sau khi cân đối tất cả các mặt, lượng đường trong nước hiện dôi dư khoảng 120.000 tấn.

Quang Minh Nhật