Ngày 24/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn II (2016-2020).

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực CCHC (Bộ NN-PTNT), công tác CCHC của Bộ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác theo tinh thần của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ đã tập trung chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát Chương trình của Chính phủ, Chương trình, Kế hoạch CCHC của Bộ, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Trong thời gian qua, dấu ấn lớn nhất trong công tác CCHC của Bộ NN-PTNT là việc kiện toàn lại hệ thống tổ chức, bộ máy ngành nông nghiệp từ Trung ương tới địa phương.

Về cơ bản, bộ máy tổ chức Bộ, ngành đã được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn hơn nhưng vẫn đủ các đầu mối để thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương CCHC nhà nước, cải cách công vụ, công chức của Chính phủ...

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đánh giá cao những kết quả CCHC mà toàn ngành NN-PTNT đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý, hiện công tác liên quan tới cải cách thủ tục hành chính tại một số đơn vị vẫn còn chuyển biến rất chậm.

Bộ trưởng Cao Đức Phát trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC

Việc Bộ NN-PTNT xếp vị trí thứ 10 trên tổng số 21 Bộ, ngành đã phần nào phản ánh đúng khối lượng công việc các đơn vị thuộc Bộ đã làm được vừa qua chỉ ở mức trung bình khá.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị cần đưa tinh thần CCHC vào các Luật, Nghị định trên tinh thần phù hợp với nền kinh tế thị trường, luật pháp quốc tế và phải sát thực tế.

"Mặc dù trong giai đoạn vừa qua, Bộ NN-PTNT đã làm tốt một số vấn đề như việc kiện toàn lại tổ chức, song chúng ta không phải nhìn nhau làm, từ đó tự thấy hài lòng mà phải nhìn vào nhiệm vụ Chính phủ giao để thấy rõ trách nhiệm của mình.

Một vấn đề tồn tại trong công tác CCHC của chúng ta là tiến độ xây dựng các văn bản pháp quy thường chậm mà hầu như năm nào cũng chậm.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ NN-PTNT), từ năm 2011 đến hết tháng 6/2015, Bộ NN-PTNT đã ban hành theo thẩm quyền và trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành tổng số 323 văn bản, trong đó có 3 luật (Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Thú y), 21 Nghị định của Chính phủ, 18 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 281 Thông tư của Bộ.

Nhiều văn bản chưa thể hiện được tinh thần cải cách hành chính. Còn đưa ra các thủ tục phức tạp gây khó khăn, tốn kém cho người dân và DN...", Bộ trưởng nhắc nhở.

Về triển khai công tác CCHC giai đoạn II sắp tới, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, khi Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực thì có tới hơn 800 quy định trên các văn bản hiện hành trở thành bất hợp pháp.

Do đó, khối lượng công việc cần làm của ngành nông nghiệp là rất lớn.

Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải nghiêm túc xem xét lại công tác CCHC tại đơn vị mình. Đặc biệt, tập trung rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các đơn vị phải đổi mới cách làm, cách tiếp cận, tạo điều kiện tuyển dụng người tài vào làm việc trong bộ máy công quyền để làm tốt hơn nữa công tác "một cửa" trong thời gian tới mà trọng tâm chính là đơn giản hóa thủ tục hành chính.

"Các đơn vị phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công nghệ viễn thông, viễn thám vào giải quyết các thủ tục hành chính. Tất cả lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện phải có chữ ký số điện tử để trong quá trình đi công tác vẫn có thể ký duyệt được.

Chúng ta không thể lấy lý do lãnh đạo đi vắng không có người ký để làm mất thời gian, tiền bạc của người dân và DN”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát biểu dương Vụ Tổ chức cán bộ và Cục BVTV, và tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân vì những nỗ lực trong công tác CCHC, tạo chuyển biến sâu sắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện bộ máy tổ chức đem lại lợi ích rất lớn cho người dân và DN.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng phê bình 5 đơn vị xếp vị trí cuối bảng xếp hạng công tác CCHC của Bộ.