Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Nội vụ giao ban trực tuyến về công tác thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Ngày 8/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tânchủ trì hội nghịgiao ban trực tuyến toàn quốc về công tác triển khai thực hiện Dự án 'Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính' theo Quyết định số 513 ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513) và thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Tại điểm cầu Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở có liên quan tham dự hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham dự hội nghị

Đến hết tháng 7/2020, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành hiệp thương, thỏa thuận giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN-2000, đường địa giới quốc gia, đường địa giới, mốc địa giới và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cho 58/63 tỉnh, thành phố.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các văn bản quy định kỹ thuật và định mức xác định đường địa giới hành chính, lập bản đồ địa giới hành chính để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện. Đến hết tháng 6/2020, có 37/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã nộp sản phẩm để Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật; trong đó sản phẩm của 12 tỉnh, thành phố đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định công nhận đủ điều kiện đưa vào quản lý và nộp lưu trữ quốc gia…

Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiến hành sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 6 đơn vị; sắp xếp 1.027 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 546 đơn vị.

Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố đã nêu các khó khăn về kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án 513 dẫn đến tình trạng chậm tiến độ tại các địa phương. Việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn một số khó khăn; chất lượng đô thị những đơn vị hành chính mới sắp xếp bị ảnh hưởng; việc bố trí trung tâm hành chính chưa phù hợp, chưa thuận tiện cho việc giao dịch của người dân...

Thời gian tới, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển. Các địa phương gửi hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp để Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật; báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả triển khai dự án 513. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại các địa phương, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan để giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

K.N

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/bo-noi-vu-giao-ban-truc-tuyen-ve-cong-tac-thuc-hien-du-an-513-va-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huye-93094.aspx