Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Nội vụ sẽ thanh tra 35 đơn vị, địa phương

Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ thực hiện thanh tra với 35 đơn vị, địa phương về các lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức, công chức, thi đua khen thưởng, tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới đây đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023. Theo kế hoạch này, 35 cơ quan, đơn vị, địa phương trong các lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức và thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo sẽ thuộc diện bị thanh tra.

Cụ thể, ở lĩnh vực tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức, công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thực hiện thanh tra ở 20 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, các cơ quan đơn vị được thanh tra gồm Thông tấn xã Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; Tổng cục Dự trữ nhà nước, Bộ Tài chính; Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương; Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

Thanh tra bộ cũng sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định tại các địa phương gồm UBND các tỉnh Lào Cai, Hà Nam, Phú Yên, Bạc Liêu, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phước, Sóc Trăng, Tây Ninh, Cao Bằng, Lai Châu và Tiền Giang.

Việc thanh tra các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu trên được thực hiện lần lượt trong 4 quý năm 2023.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương được giao chủ trì các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND TP.HCM, Hải Phòng, các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Long An; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ NN&PTNT.

Ban Tôn giáo Chính phủ được giao chủ trì các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Bình, Đồng Nai, Lạng Sơn, Yên Bái, Đắk Nông, Kiên Giang.

Trong kế hoạch của Bộ Nội vụ cũng nêu rõ đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức, nhiều cấp, nhiều ngành thì Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký quyết định và kết luận thanh tra.

Đối với các cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền thì Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định.

Bộ Nội vụ yêu cầu các hoạt động thanh tra phải vừa bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Hoạt động thanh tra được tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra…

N. THẢO