Cần hiểu đúng việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức

Cần hiểu đúng việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức

Chính sách BHXH, tiền lương công chức, viên chức từ tháng 10/2022

Chính sách BHXH, tiền lương công chức, viên chức từ tháng 10/2022

Cách tính lương mới với viên chức chuyên ngành lưu trữ

Cách tính lương mới với viên chức chuyên ngành lưu trữ

Nâng ngạch kiểm tra viên chính thuế cần chứng chỉ gì?

Nâng ngạch kiểm tra viên chính thuế cần chứng chỉ gì?

Từ 10/10, bỏ quy định trình độ ngoại ngữ, tin học với phóng viên

Từ 10/10, bỏ quy định trình độ ngoại ngữ, tin học với phóng viên

Từ 10-10: Bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với phóng viên, biên tập viên

Từ 10-10: Bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với phóng viên, biên tập viên

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức phóng viên, biên tập viên

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức phóng viên, biên tập viên

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với phóng viên, biên tập viên

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với phóng viên, biên tập viên

Mức lương cao nhất và thấp nhất của viên chức biên tập viên, phóng viên

Mức lương cao nhất và thấp nhất của viên chức biên tập viên, phóng viên

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với phóng viên, biên tập viên từ 10/10

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với phóng viên, biên tập viên từ 10/10

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức phóng viên, biên tập viên

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức phóng viên, biên tập viên

Quản lý viên chức theo đúng tinh thần của Luật

Quản lý viên chức theo đúng tinh thần của Luật

Viên chức quản lý bảo vệ rừng, chuyển ngạch và xếp lương thế nào?

Viên chức quản lý bảo vệ rừng, chuyển ngạch và xếp lương thế nào?

Hết lo chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, GV lại thấp thỏm với chứng chỉ tích hợp

Hết lo chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, GV lại thấp thỏm với chứng chỉ tích hợp

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và thay đổi về lương viên chức

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và thay đổi về lương viên chức

Bộ GD-ĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Bộ GD-ĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Quy định mới về xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định mới về xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Hàng loạt vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Hàng loạt vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học