Rất nhiều người dân Venezuela đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý không chính thức để phản đối tổng thống Nicolas Maduro, này mặc dù kết quả chỉ có thể mang tính tượng trưng.