Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hỗ trợ Bộ Quốc Phòng Việt Nam dự phòng HIV

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet – 30 học viên này là các bác sĩ và nhân viên y tế từ các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng quân đội trong cả nước được giới thiệu các kỹ năng cần thiết và được trợ giúp lập kế hoạch điều hành một trung tâm tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện theo chỉ dẫn quốc gia.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=115532