Hôm nay (24-10), Quốc hội (QH) dành cả ngày để cho ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo bộ luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết nhiều ý kiến không tán thành quy định tại khoản 3 Điều 26 của dự thảo Chính phủ trình QH về việc “Họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá hai mươi lăm chữ cái” vì cho rằng quy định này hạn chế quyền con người, không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp.

“Ủy ban Thường vụ QH đề nghị tiếp thu ý kiến nêu trên, bỏ quy định này” - ông Lý nói.

Cũng theo người đứng đầu Ủy ban Pháp luật, một số trường hợp cá biệt đặt tên quá dài, ảnh hưởng đến công tác quản lý hộ tịch, không thuận tiện trong giao dịch sẽ được cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch giải thích, thuyết phục, vận động trong thực tiễn áp dụng.

Liên quan đến quy định vềchuyển đổi giới tính, ông Lý cho biết nhiều ý kiến không tán thành với quy định của dự thảo về việc không công nhận quyền chuyển đổi giới tính nhưng người đã chuyển đổi giới tính được thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân kèm theo giới tính mới được chuyển đổi.

Cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về mục đích, nguyên nhân của việc chuyển giới, trường hợp nào được chuyển đổi giới tính để tránh lạm dụng. Ý kiến khác đề nghị chưa nên quy định “công nhận việc chuyển đổi giới tính”.

Ông Lý cho rằng việc chuyển đổi giới tính kèm theo nhiều vấn đề xã hội phát sinh liên quan đến y tế, bảo hiểm, hôn nhân và gia đình, các chính sách an sinh xã hội...

Để bảo đảm tính thận trọng, hợp lý, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị Quốc hội cho tách việc chuyển đổi giới tính thành một điều riêng (Điều 37 mới) và chỉnh lý nội dung này theo hướng xác định: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”.

Bo quy dinh ‘khong cho phep dat ten qua 25 chu cai’ - Anh 1

Phó trưởng đoàn ĐBQH Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền cho rằng nên công nhận việc chuyển đổi giới tính, việc quy định như dự thảo luật chỉ khuyến khích làm chui, vì dự thảo quy định phải chuyển đổi giới theo quy định của luật, mặt khác đã chuyển rồi thì vẫn cho đăng ký.

Đức Minh