Bỏ ruộng hoang, cả làng kéo nhau đi bắt đỉa

Gốc
Với việc bắt đỉa, mỗi người thu khoảng 350.000 đồng/ngày, con số này tương đương với số tiền kiếm từ trồng lúa trong cả tháng. Vì thế, nhiều gia đình bỏ hoang đồng ruộng, kéo cả nhà đi tìm đỉa.

Tin nóng

Tin mới