Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bổ sung 04 trường hợp về thời gian không được tính xét nâng bậc lương thường xuyên

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã bổ sung 04 trường hợp không được tính xét nâng bậc lương thường xuyên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, kể từ ngày 15/8/2021, sẽ bổ sung thêm 04 trường hợp về thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm:

Một là, thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

Hai là, thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Ba là, thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

Bốn là, thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

03 trường hợp khác hiện hành vẫn đang áp dụng bao gồm: Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định; Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

PV.

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/bo-sung-04-truong-hop-ve-thoi-gian-khong-duoc-tinh-xet-nang-bac-luong-thuong-xuyen-335449.html