Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bổ sung 4,33 tỷ đồng cho Chương trình 135

Báo Hà Nội Mới
Gốc

Ngày 29-7, tại Công văn số 1203/TTg-KTTH, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc bổ sung vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2008. Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 4,33 tỷ đồng để hỗ trợ các Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo của địa phương, trong đó ưu tiên hỗ trợ Ban chỉ đạo tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; trên cơ sở đó, Bộ Tài chính phân bổ vốn cụ thể để thực hiện.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/175475