Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bổ sung một số dự án vào quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tây

Ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo bổ sung một số dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Hà Tây.