Ngày 15.10, UBND tỉnh ban hành công văn, đồng ý bổ sung ngành nghề đào tạo dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo và người khuyết tật trong độ tuổi lao động chưa qua học nghề, có nhu cầu học nghề, đủ điều kiện xét tuyển vào các khóa học nghề ngắn hạn năm 2009 cho Trường Trung học GTVT Huế.

(LĐ) - Các nghề được bổ sung gồm: Lái xe ôtô, công nhân xây dựng cơ bản, công nhân xây dựng cầu đường bộ và vận hành xe nâng hạ. H.V.M