Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bổ sung quy định mới về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động TCTD

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Quy định về giới hạn cho vay, bảo lãnh: Theo Quyết định 457 thì nới lỏng hơn đối với trường hợp doanh nghiệp mà TCTD nắm quyền kiểm soát là công ty cho thuê tài chính trực thuộc TCTD.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=114994