(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí công ích phát hành qua mạng bưu chính công cộng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Phan Hiển

Từ khóa: tạp chí , cộng sản