Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bổ sung tỉnh Thanh Hóa vào quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo phục vụ xuất khẩu

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc bổ sung tỉnh Thanh Hóa vào quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo phục vụ xuất khẩu.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, làm việc trực tiếp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin ý kiến chỉ đạo cụ thể về điều kiện quy hoạch vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo của cả nước phục vụ xuất khẩu; trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất về trình tự, thủ tục để bổ sung tỉnh Thanh Hóa vào quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo phục vụ xuất khẩu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15-7-2021.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 2584/SNN&PTNT- TT&BVTV, ngày 18-6-2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị bổ sung tỉnh Thanh Hóa vào quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo phục vụ xuất khẩu.

BĐT

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/hoi-nhap-quoc-te/bo-sung-tinh-thanh-hoa-vao-quy-hoach-vung-san-xuat-lua-gao-phuc-vu-xuat-khau/139401.htm