Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 30/10/2022) có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó đã bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế đối với người khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập.